Non-Executive Member Wales Audit Office

Location
Board meetings will rotate between Cardiff, Abergele and Swansea offices
Salary
£12,500 p.a.
Posted
09 Nov 2018
Closes
23 Nov 2018
Position/Level
Board
Responsibilities
Accounting, Finance
Contract Type
Part-time
Language
English

National Assembly for Wales

Non-Executive Member Wales Audit Office

Who guards the guardians of £18 billion annual spend?

Do you live and breathe Nolan Principles?

Do you have significant experience at the highest levels?

We need a Non-Executive Member for the Wales Audit Office, the public sector watchdog for Wales.

Time Commitment: 2 - 3 days per month

Duration: Up to 4 years

Location: The Wales Audit Office has offices in Cardiff, Abergele and Swansea and board meetings rotate between these locations.

Remuneration: £12,500 p.a.

Closing date: 10.00 23 November 2018

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Aelodau Anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru

Pwy sy’n goruchwylio gwarchodwyr gwariant blynyddol o £18 biliwn?

A ydych wedi eich trwytho yn Egwyddorion Nolan?

A oes gennych brofiad sylweddol ar y lefelau uchaf?

Rydym yn chwilio am Aelodau Anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru, corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ymrwymiad o ran amser: 2-3 diwrnod y mis.

Cyfnod: Hyd at 4 blynedd

Lleoliad: Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abergele ac Abertawe a bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn cylchdroi rhwng y lleoliadau hyn.

Cyflog: £12,500 y flwyddyn

Dyddiad cau: 10.00 23 Tachwedd 2018

Similar jobs

Similar jobs